godziny otwarcia:  Codziennie od 9:00 do 21:00       więcej »
Kontakt    pl    en    de

GODZINY OTWARCIA CENTRUM HANDLOWEGO:

Poniedziałek- Niedziela   9.00-21.00

 

GODZINY OTWARCIA PARKINGU PODZIEMNEGO:        

Poniedziałek- Niedziela   7.00-do końca ostatniego seansu w Multikinie (po 22.00)

 

GODZINY OTWARCIA MULTIKINA:

Poniedziałek- Niedziela  od 9.00 do ostatniego seansu (kasy zamykane są 15 minut od rozpoczęcia ostatniego seansu)

 

GODZINY OTWARCIA PLACU ZABAW DLA DZIECI MK BOWLING:

Poniedziałek - Piątek od 12:00 do 20:00
Sobota - Niedziela od 10:00 do 20:00

 

Regulamin Centrum

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Zgorzelec Plaza

REGULAMIN

 

Witamy naszych gości i prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Zgorzelec Plaza oraz ich przestrzeganie. Niniejszy regulamin Centrum Handlowo-Rozrywkowym Zgorzelec Plaza dotyczy całej nieruchomości, zarówno budynku galerii handlowej, jak również parkingu, określanej poniżej jako „Centrum”.

Centrum jest kierowane przez przedstawiciela, określanego w dalszej części „Dyrektorem Centrum”.

Na terenie Centrum Zgorzelec Plaza obowiązują następujące zasady:

I.         Wszystkie sklepy na terenie Centrum od poniedziałku do niedzieli są otwarte w następujących godzinach: 9:00 – 21:00.

II.        Godziny funkcjonowania sklepów prowadzących działalność gastronomiczną lub usługową (np.: sport, rekreacja, rozrywka) mogą być odmienne od przyjętych powyżej.

III.      W okresie świąt lub innych ważnych wydarzeń Dyrektor Centrum ma prawo do zamknięcia Centrum lub skrócenia godzin jego otwarcia.

IV.      Poza godzinami otwarcia zabrania się przebywania w budynku galerii osobom nie posiadającym stosownej zgody administracji.

V.       Zakazuje się przebywania  na terenie Centrum osobom w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających. Osoby  zakłócające  porządek, prowadzące sprzedaż towarów lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody administracji (Dyrektora) Centrum, zagrażające  bezpieczeństwu klientów i pracowników lub też naruszających ogólnie obowiązujące normy zachowania, zostaną wyprowadzone z terenu Centrum.

VI.      Niedozwolone jest pozostawianie bez opieki dzieci do lat 8. Opiekunów prosimy o sprawowanie opieki nad dziećmi podczas pobytu na terenie Centrum Zgorzelec Plaza.

VII.    Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodach ruchomych i wchodzenie „pod prąd”.

VIII.   Jazda na deskorolkach, rowerach, łyżworolkach, hulajnogach, itp. jest niedozwolona.

IX.      Wjazd i postój pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych, a w szczególności w pobliżu drzwi wejściowych i ewakuacyjnych jest zabroniony.

X.       Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

XI.      Wprowadzanie zwierząt na teren Centrum oraz pozostawiania ich bez opieki przed budynkiem jest niedozwolone – dopuszczalne jest trzymanie małych zwierząt na rękach podczas wizyty w Centrum.

XII.    Zakaz pozostawiania bagażu, pakunków, toreb, itp. bez dozoru i opieki.

XIII.   Zakazane jest wnoszenie na teren Centrum wszelkiej broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych oraz wszelkich niebezpiecznych materiałów.

XIV.   Zabrania się używania otwartego ognia.

XV.    Fotografowanie i filmowanie na terenie galerii i parkingu dozwolone jest po uzyskaniu  pisemnej zgody administracji (Dyrektora) Centrum.

XVI.   Prowadzenie akcji reklamowych lub promocyjnych, organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek, występów artystycznych, handlu obnośnego, wieców, pikiet dozwolone jest po uzyskaniu  pisemnej zgody administracji (Dyrektora) Centrum.

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy administracji Centrum pozostają do Państwa dyspozycji.
W razie pytań, zapraszamy do naszego biura lub prosimy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (75) 671 72 72 .

 

Nasze marki:
kontakt

Zgorzelec Plaza 

ul. Armii Krajowej 52a
59-900 Zgorzelec

Tel: 75 671 72 72
e-mail: zgorzelec @ plazacenters.pl

Plaza Zgorzelec na Facebook